• تهران، خیابان جمالزاده شمالی، بالاتر از بلوار کشاورز، روبه روی اداره پست، پلاک 458، واحد 7
  • info@speedco.ir
  • 021-66575901

مدیریت منابع انسانی

مدیریت منابع انسانی

تحولات دنیای امروز و گرایش به دانشمحوری در سازمانها، موجب شده است که سرمایه های انسانی، بزرگترین مزیت رقابتی سازمانها محسوب شوند. امروزه، مسایل مربوط به تامین، نگهداشت، توسعه، بهسازی و بهکارگیری بهینه منابع انسانی، از چالشهای اصلی مدیران صنایع است. گستردگی این فعالیتها از یک طرف و پیچیدگی تصمیمگیری در مورد منابع انسانی سازمان با در نظر گرفتن پیچیدگیهای ذهنی و فکری انسانها از طرف دیگر، موجب شده است تا سیستمهای اطلاعاتی و عملیاتی در این حوزه از اهمیت خاصی برخوردار شوند. به کارگیری سیستمهای جامع مدیریت منابع انسانی مبتنی بر فناوری اطلاعات، میتواند مدیران سازمانها را در رویارویی با چالشها و پاسخ دادن به این نوع سوالها، یاری دهد.