از عادت های رهبران بزرگ

  • توسط اسپید |
  • دیدگاه ها غیر فعال

رهبران پربازده برنامه‌هایی نظیر to-do-list را به زباله‌دان می‌اندازند برای مفید و کارآمد بودن به